výpůjčka a dph

2013 Účetní závěrka včetně uzávěrkových operací. 2013 Praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH od výpůjčka a dph 1. částRozdělení společností - právní, účetní, a daňový pohled I výpůjčka a dph. 2014 Řešení aktuálních problémů v oblasti DPH 2014, informace o očekávaných změnách v roce 2015. část - Nové termíny výprosa, nájem, závdavek, pachtNová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 3. osvědčení 2335 osvědčení o dlouhodobém vzdělávání pro daňové poradcena Masarykově univerzitě v Brně, právnické fakultě certifikát z Mezinárodních účetních standardů u MFČR a ACCA osvědčení - Mezinárodní auditorské standardy - KAČR osvědčení o registraci v Evropském seznamu daňových poradců Profesní aktivity: Vlastní firma- zakladatelka Účetního a mzdového portálu - www. Účast na výpůjčka a dph našich seminářích, školeních a vzdělávacích kurzech Vám pomůže ujasnit si vědomosti, vyřešit praktické problémy v dané oblasti a orientovat se v množství nových zákonů, vyhlášek a pokynů. 2013 DPH - novela 2013 - výklad novely se zaměřením na problémová ustanovení, poznatky a příklady z praxe zkušeného lektora a bohatá diskuse. V případě dočasného přidělení zaměstnance však § 43a odst výpůjčka a dph. 2013 Roční zúčtování mezd za rok 2012 a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od výpůjčka a dph 1. díl novely zákona o účetnictví 2016 - Zveřejňování 2015, 2016 - podnikateléPokuty - správní delikty § 37 - § 40 Zákona o účetnictví - porovnání v letech 2015 a 2016Přímý zápis notářem do veřejného rejstříku DESATERO k videosemináři Dlouhodobý majetek - kdy a kam do přiznání k DPH. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR Cena: Kč 1 výpůjčka a dph. Strana oprávněná nám dnes fakturu vrátila, s tím, že dle jejich právního oddělení DÚZP neni známo ke dni podání návrh na vklad na KÚ, tj. 2015 DPH ve vztahu k evropské unii a třetím zemím. Jiří Klíma, daňový poradce Cena: Kč 1. 5 zákoníku práce za obvyklou. Proběhne-li mezi oběma zaměstnavateli protiplnění za poskytnutého zaměstnance mělo by jít v zásadě vždy o předmět daně. Pěva Čouková, auditorka, daňová poradkyně Cena: Kč 1. Olga Krchovová, daňová a účetní poradkyně. částRozdělení společností - právní, účetní, a daňový pohled II. Na druhou stranu ta odchylka není tak zásadní - asi bychom mohli hovořit o "upřesnění dohadné položky". Výklad provádějí souběžně oba lektoři - daňoví poradci:Olga Holubová a Ing výpůjčka a dph. , specialista na oblast DPH Cena: Kč 1. bře 2015 10:11:53 4 Odpovědi 654 Zobrazení Poslední příspěvek od Sweety1 stř 25. led 2016 13:33:06 0 Odpovědi 152 Zobrazení Poslední příspěvek od lida pon 11. Po výpočtu daň zaúčtuji dle metodiky. Jiří Klíma, daňový poradce Cena: Kč 1 výpůjčka a dph. ČÁST - komplikované mzdové výpočty. Daň z výpůjčka a dph příjmů právnických osob Z ustanovení § 43a odst. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  9001Ambrozy Design 2006 | www.ambrozy.cz