Reklamační protokol    ZEMPRAVLACH s.r.o. stř.  PALIVA BEDIHOŠT 

Prodávající:                                                                        Kupující:                                                                      

                                                                                                                                                      

Telefon:                                                                                                                                                                       

 E-mail: 

Reklamované zboží (název, typ a kód zboží):   

 Popis reklamované závady:        

 Datum nákupu (datum vystavení faktury): Číslo faktury:    

 Datum uplatnění reklamace: 

 Datum přijetí reklamace: 

Vyjádření dodavatele :       

 Datum, razítko a podpis prodejce: 

Ambrozy Design 2006 | www.ambrozy.cz